MatNet Slovensko - Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológií

Transfery nových materiálov, technológií a metód


Penový hliník
Ponuka zváracích technológií
Ponuka zváracích zariadení
Povlakovanie metódou fyzikálneho nanášania z pár (PVD)
powered by SysCom, AGLO solutions