HomePrint version English version

Slovenská hutnícka spoločnosť


Adresa:   Urbánkova 2, 040 01 Košice 1
Tel./fax:  +421 - 55 - 6331961
e-mail:    shs@hfnov.tuke.sk