HomePrint version English version

Karbid titaničitý (TiC)


Karbid titánu, TiC, je extrémne tvrdý, žiaruvzdorný keramický materiál blízky karbidu volfrámum s nízkou hustotou. Vzhľadom je to čierny prášok typu NaCl s plošne centrovanou kubickou kryštálovou štruktúrou.
Vlastnosti TiC
 PDF ikonka
Technické poznámky
Prídavok 6-30 % karbidu titánu zvyšuje odolnost karbidu wolfrámu voči oteru, korózii a oxidácii. Pri tom sa však tvorí tuhý roztok, ktorý je krehkejší a citlivejší k zlomeniu ako pôvodný materiál.
 
 
Príklady použitia
Nano prášok TiC sa využíva ako oteruvzdorný material, ďalej na výrobu nožov, mlecích telies a výrobu taviacich téglikov. Transparentný TiC je veľmi dobrý optický materiál. Komerčne sa využíva na výrobu rezných nástrojov (rezné doštičky). Bežne sa používa na prípravu cermetov, ktoré sú často použité v strojoch s vysokými rýchlosťami rezania. Rezné doštičky bez obsahu volfrámu môžu byť vyrobené z cermetu z karbidu titánu v Ni-Co matrici, čím sa zvyšuje rýchlosť rezania, precíznosť a hladkosť obrobku. Tento materiál sa niekedy tiež nazýva ako high-tech keramika a používa sa ako ochranný štít proti teplu pri prechode raketoplánu do atmosféry. Vyleštený materiál sa môže použiť tiež pri výrobe hodiniek s odolnosťou proti poškrabaniu.
 
Použitá literatúra
linky svet  linky Európa  linky Slovensko  linky experti

Autor: Hnatko M., Ústav anorganickej chémie SAV