HomePrint version English version

Elektromagnetické metamateriály

09.05.2007, Materiály pre elektrotechniku

Výrazom “fotonické metamateriály” sa označujú umelo pripravené materiály zložené z periodicky usporiadaných funkcionalizovaných stavebných blokov (“umelých atómov”). Pritom perióda usporiadania je menšia ako vlnová dĺžka svetla a stavebné bloky majú rozmery okolo 100 nm.
V citovanej práci sa prezentuje takýto materiál, v ktorom ako funkcionalizovaný stavebný blok je použitý štrbinový rezonátor s vonkajšími rozmermi 200 nm. Takýto donedávna bezprecedentný stupeň umelej štrukturalizácie otvára nové možnosti optiky a fotoniky. Napríklad umožňuje pozorovať magnetický dipólový moment pri optických frekvenciách. Inými slovami magnetická permeabilita nie je rovná 1 pre všetky optické materiály. Autori vyjadrujú presvedčenie, že fotonické metamateriály možno pripraviť aj so zápornou magnetickou permeabilitou vo viditeľnej časti spektra.

Zdroj:
Linden, S.: IEEE Journal of Selected topics in Quantum Electronics, 12 (Nov/Dec 2006) 1097.


Diskusia k tomuto článku (počet reakcií: 0):

Pridať komentár k článku