HomePrint version English version

Vŕtanie


Vŕtanie využíva rezný nástroj s rotačným koncom, s jedným alebo dvoma reznými britmi a jedným alebo viacerými žliabkami na odvádzanie úlomkov a privádzanie reznej kvapaliny. Vŕtanie je najrýchlejším a najhospodárnejším spôsobom vyrezania otvoru do pevného kovu. Tvarované vrtáky umožňujú vytvorenie stupňovitých otvorov a zapustení. Vŕtať možno takmer všetky materiály; sklo, kameň a keramika vyžadujú vrtáky s wolfrám-karbidovými (WC) alebo diamantovými hrotmi.
Vŕtanie
Schematické znázornenie rôznych spôsobov vŕtania

Vŕtacie náradie, stroje a zariadenia majú obrovskú rozmanitosť od jednoduchých ručných vŕtačiek až po obrábacie NC-centrá s multivretenovými upínačmi vrtákov a iných obrábacích nástrojov, ktoré sa používajú pri veľkosériovej výrobe.

Príklady využitia
Vŕtanie je najbežnejším spôsobom vytvárania kruhových otvorov v odliatkoch, výliskoch a iných súčiastkach. Dá sa využiť pre kovy s tvrdosťou pod 50 Rc (Rockwell), keramiku, sklo a polyméry.

Použitá literatúra
• CES EduPack 2007, Granta Design Ltd., Cambridge, UK. 
Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV