HomePrint version English version

Obrábanie


Spoločnou črtou všetkých obrábacích technológií (frézovanie, sústruženie, hobľovanie, preťahovanie, vŕtanie, a pod.) je, že sa požadovaný tvar súčiastky dosahuje odstránením prebytočného materiálu. Obrobok sa pevne uchytí a materiál sa z neho odstraňuje hranou rezného nástroja.
Hrubé obrobenie je rýchle, ale jeho výsledkom je hrubý, nepresne dimenzovaný povrch. Všetky tieto technologické procesy sa najviac využívajú pri tvarovaní kovov, hoci možno takto obrábať aj kameň, tehlu, drevo a plasty. Jemné obrábanie je presný postup, ktorý poskytuje veľkú rozmerovú presnosť a vysoký stupeň kvality povrchu súčiastok. Za týmto účelom sa povrch obrobených súčiastok následne môže opracovať brúsením, honovaním, lapovaním, surfinišovaním alebo leštením.
Spôsoby využitia
Takmer všetky súčiastky strojov počas výroby sú opracovávané niektorým z obrábacích technologických procesov. Príkladmi sú: piesty, čapy, prevodovky, hriadele, nity, ventily a rúrové armatúry.

Použitá literatúra
• CES EduPack 2007, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.

Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV