HomePrint version English version

Rezanie pílovým kotúčom


Pri pílení pílovým kotúčom (cirkulárnom pílení) vniká rotujúci pílový kotúč do obrobku vodorovne, zvislo, alebo pod určitým uhlom. Pevnosť stroja umožňuje dosiahnuť vysokú presnosť a hladký rezný povrch, čím sa znižuje potreba ďalšieho dokončovania. Pri cirkulárnom pílení je však rez širší ako pri rezaní pásovou pílou, aj keď hrúbka najtenších cirkulárnych pílových kotúčov je len 1,5 mm. S príliš tenkými kotúčmi však často nemožno dodržať požadované tolerancie a vysokú reznú silu, takže sa tým strácajú hlavné prednosti cirkulárnej píly.
Pílenie
Na obrázku je znázornený princíp cirkulárnej píly.

Je veľa druhov cirkulárnych píl, niektoré sú ručné, pri niektorých sa rezaný kus upína k pracovnému stolu a rezný kotúč pohybuje a niektoré majú naopak upevnený rotujúci kotúč.

Príklady využitia
Pílenie zásob dreva; stolárstvo; všeobecné strojárstvo, vytváranie kanálikov a drážok v kovoch, dreve a plastoch.

Použitá literatúra
• CES EduPack 2007, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.

Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV