HomePrint version English version

Univerzity


Ekonomická univerzita, Bratislava
Katolícka univerzita, Ružomberok
Prešovská univerzita
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Slovenská technická univerzita, Bratislava
Technická univerzita, Košice
Technická univerzita, Zvolen
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Trnavská univerzita
Univerzita Komenského, Bratislava
Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice
Vysoká škola múzických umení, Bratislava
Žilinská univerzita