HomePrint version English version

Profesijné združenia


Slovenská asociácia strojných inžinierov (SASI)
Slovenská hutnícka spoločnosť
Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť
Slovenská sklárska spoločnosť
Slovenská spektroskopická spoločnosť
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy
Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky
Slovenská strojárska spoločnosť
Slovenská zlievarenská spoločnosť
Slovenská zváračská spoločnosť
Slovenské združenie vynálezcov a zlepšovateľov
Spoločnosť pre nové materiály a technológie Slovenska
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV
Združenie automobilového priemyslu SR
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
Zväz priemyselných výskumno-vývojových organizácií
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Zväz strojárskeho priemyslu SR