HomePrint version English version

Výskumno-vývojové ústavy


Elektrotechnický ústav SAV
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (Katedra elektrotechnológie)
Fyzikálny ústav SAV
Inštitút obranných a strategických štúdií, a.s. (IOSŠ)
Materiálovotechnologická fakulta STU (Katedra materiálového inžinierstva)
Medzinárodné laserové centrum
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Strojnícka fakulta STU (Ústav technológií a materiálov)
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav polymérov SAV
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR