HomePrint version English version

Zváranie taviacou sa elektródou v ochrane plynu (MIG/MAG)


Pri tomto spôsobe zvárania je roztavený kúpeľ chránený pred účinkami okolitej atmosféry (hlavne kyslíka a dusíka) ochrannou atmosférou, ktorá môže byť inertná alebo aktívna. Inertné atmosféry nevstupujú do chemických reakcií s tavným kúpeľom. Aktívne atmosféry sa podieľajú na chemických reakciách v tavnom kúpeli, pričom ich pôsobenie je kompenzované vhodným zložením prídavného materiálu. 

Zv. MIG
Legenda: 1 Zvarený dielec, 2 Oblúk, 3 Zvar, 4 Dýza, 5 Ochranný plyn, 6 Kontaktná špička, 7 Drôtová elektróda, 8 Kladky podávania drôtu, 9 Zdroj prúdu


Zváranie taviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu, MIG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečenej inertným plynom, napríklad argónom alebo héliom
Zváranie taviacou sa elektródou v ochrane aktívneho plynu, MAG zváranie: zváranie taviacou sa elektródou v plynovej ochrane zabezpečenej chemicky aktívnym plynom CO2 a jeho zmesí

Výhody:

Nevýhody:

Príklady použitia:
Táto metóda nachádza široké uplatnenie v priemysle, kde je požadovaná vysoká produktivita práce, vysoká efektivita a pre svoju finančnú dostupnosť a možnosť širokého výberu prídavných materiálov pre zváranie patrí k technológiám, ktoré prekonávajú najväčší rozvoj v strojárenských podnikoch.

Použitá literatúra:
• Kolektív autorov: Zváracie metódy a zariadenia
• STN EN 14 640: Zváranie a príbuzné technológie

linky Slovensko   linky Európa   linky svet


Autor: Krivošík M., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.