HomePrint version English version

Odporové zváranie


Odporové zváranie definujeme ako spôsob zvárania, pri ktorom sa vytvára zvar bez prídavného materiálu krátkodobým prechodom prúdu vysokej intenzity cez miesto zvaru, pri súčasnom pôsobení tlaku. Zvárací proces je charakterizovaný tým, že na dosiahnutie zváracej teploty sa využíva teplo, vyvinuté zváracím prúdom pri spolupôsobení odporov v oblasti zvaru.

Zv. odporové
Legenda: 1 Bodový zvar, 2 Bodová zváracia elektróda, 3 Zvarený dielec, 4 Bodová zváracia elektróda, 5 Zdroj prúdu,
Poznámka: Počas zváracieho procesu prítlačná sila pôsobí cez bodové elektródy.

Výhody:

Nevýhody:

Základné spôsoby odporového zvárania:

Príklady použitia:

Odporové zváranie nachádza uplatnenie v priemysle, kde je požadovaná vysoká produktivita práce, vysoká efektivita, pri veľkých sériách. Celkový podiel odporového zvárania v oblasti priemyslu je 12 až 15 % odpracovaných hodín zo všetkých zváračských prác, pričom snáď najširšie uplatnenie našlo v automobilovom priemysle (60 až 70 % z celkových zváračských prác).

Použitá literatúra:
• Kolektív autorov: Zváracie metódy a zariadenia
• STN EN 14 640: Zváranie a príbuzné technológie
• M. Lipa: Odporové zváranie

linky Slovensko   linky Európa   linky svet


Autor: Krivošík M., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.