HomePrint version English version

Delenie materiálov plameňom – rezanie kyslíkom


Podstatou technológie delenia kovových materiálov plameňom je proces spaľovania železa ohriateho na zápalnú teplotu v prúde kyslíka. Rezaný materiál sa spaľuje (zlučuje) s rezacím kyslíkom za vzniku oxidov, ktoré sú v podobe tekutej trosky vyfukované dynamickým účinkom kyslíka z miesta rezania. Proces spaľovania, v ktorom vznikajú rôzne druhy oxidov železa je výrazne exotermická reakcia, t.j. s veľkým vývinom tepla (autogénnym) v mieste rezania. Na vhodnosť materiálu na rezanie kyslíkom má najväčší vplyv jeho chemické zloženie. Na začiatku procesu je potrebný ohrev materiálu v začiatku rezu na zápalnú teplotu, ktorá je pre bežné uhlíkové ocele ≈ 1350 °C, čo umožňuje použitie rôznych druhov plynov v zmesi s kyslíkom na nahrievací plameň (acetylén, metán, etylén, zemný plyn, propán – bután).

Del. plameňom

Výhody

Nevýhody

Príklady použitia
Delenie plameňom je technológia delenia, ktorá má stále široké uplatnenie v rôznych oblastiach výroby, opravárenstva a montážnych prác. Napriek čoraz väčšiemu uplatňovaniu plazmových a laserových technológií v oblasti delenia a prípravy materiálu má stále svoje miesto hlavne pri delení materiálov väčších hrúbok (nad 50 mm).

 linky Slovensko  linky Európa  linky svet


Autor: Hlaváč M., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.