HomePrint version English version

Plazmové zváranie


Pri plazmovom zváraní vzniká v zváracom horáku plazmový oblúk prechodom tzv. plazmového plynu (H, He, N, Ar a zmesi plynov) cez elektrický oblúk. Prierez elektrického oblúka je zúžený dýzou vhodných rozmerov, ktorá je vyrobená z vhodného materiálu (prevažne Cu legovaná Cr). Oblúk horí spravidla v atmosfére vonkajšieho ochranného plynu (Ar, He, zmesi inertných plynov). Zúžením prierezu oblúka dochádza k zvýšeniu disociácie a ionizácie plynu oblúkového stĺpca (plazmy), čím sa zvyšuje hustota energie plazmového oblúka.

Plazmové zv.
Schéma plazmového oblúka

Výhody

Nevýhody

Príklady použitia
Plazmové zváranie sa z výhodou používa na zváranie legovaných a vysokolegovaných ocelí, zváranie hliníka a jeho zliatin, zváranie zliatin medi, horčíka, titánu a iných neželezných kovov v technickej praxi. Technológia plazmového zvárania sa uplatňuje hlavne pri náročnejších aplikáciách a realizácii zváraných konštrukcií v energetickom, automobilovom, leteckom, chemickom a elektrotechnickom priemysle.

linky Slovensko   linky Európa   linky svet


Autor: Hlaváč M., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.