HomePrint version English version

Vysokotlakové liatie


Princíp vysokotlakového liatia spočíva v tom, že roztavená zliatina sa dávkuje doplniacej komory špeciálneho tlakového liaceho stroja a potom účinkom tlaku vyvodeného plniacim piestom premiestňujúcim sa v tejto komore, cez vtokovú sústavu vypĺňa dutinu vysokopresnej kovovej tlakovej formy, kde zliatina tuhne pod zvyškovým tlakom. Je to najrozšírenejší spôsob liatia zliatin hliníka. Podľa konštrukcie komory tlakového liaceho stroja sa rozlišuje tlakové liatie na strojoch so studenou komorou a tlakové liatie na strojoch s teplou komorou. V prvom prípade je teplota komory je výrazne nižšia ako teplota taveniny. Pri teplej komore je komora v neustálom kontakte s taveninou.

Vysokotlakové liatie

Príklady použitia
Vysokotlakové liatie umožňuje zhotovovať odliatky s tenkými stenami a výbornou akosťou povrchu. Vlastnosti materiálu odliatku bývajú menej dobré v dôsledku turbulentného plnenia formy a rýchlych časových cyklov môžu vzniknúť objemové zmeny a pórovitosť. Technológia umožňuje zhotoviť odliatky zložitých tvarov, ale výroba pohyblivých jadier zvyšuje náklady na výrobu formy. Najčastejšie sa týmto spôsobom vyrábajú napr. šasi prehrávačov, video prehrávačov, rámy a skrine motorov, spínacích zariadení, karburátorov, rozdelovačov, skrine prevodoviek a spojok

Použitá literatúra
• Stanček,L.: Technológia I, Zlievanie. STU v Bratislave, 2006.
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.

Vlajka SR


Autor: Iždinská Z., Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií