HomePrint version English version

Tvárnenie plechov


Plech ako základný polotovar určený na výrobu súčiastok v strojárstve sa tvárnením spracováva väčšinou za studena. Iba plechy s hrúbkou väčšou ako 30 mm sa tvárnia za tepla.
Základnými technológiami tvárnenia plechov sú (obr.):
- strihanie, dierovanie a pristrihovanie
- ohýbanie, zakružovanie a rovnanie
- ťahanie, rozširovanie a zužovanie
- tlačenie.

Tvárnenie plechov 1      Tvárnenie plechov 2
Strihanie kotúčovými              Ohýbačka s otočnou
nožmi                                     doskou

Tvárnenie plechov 3      Tvárnenie plechov 4
Ťahanie s pridržiavačom          Tlačenie

Strihanie – pri strihaní sa materiál oddeľuje šmykovým namáhaním vyvolaným strižnými hranami nástroja. Používa sa ako technológia na výrobu polovýrobkov.
Ohýbanie – je operácia, pri ktorej sa vyvolá trvalé pretvorenie ohybovým momentom vonkajších síl. Charakteristickým znakom ohýbania je zmena tvaru osi tvárnenej súčiastky.
Ťahanie – je spôsob plošného tvárnenie, pri ktorom sa z rovinného plechu alebo dutého telesa vytvorí nerozvinuteľné duté teleso najčastejšie bez zmeny hrúbky steny.
Tlačenie – v praxi tiež nazývané kovotlačenie alebo rotačné tvárnenie je spôsob spracovanie plechov alebo rúr na rotačne symetrické výrobky s rôznym tvarom povrchovej krivky.

Príklady použitia
Strihanie – najmä výroba polotovarov (prístrihov) pre ďalšie operácia tvárnenia a zvárania
Ohýbanie – výroba tenkostenných profilov z plechov, rúr, spracovanie pásov, rúrok, profilov
Ťahanie – výroba dutých súčiastok napr. v obalovej technike, nádoby, vane, rámy, podvozky karosérií, kryty, nábojnice a pod..
Tlačenie – kusová a malosériová výroba, násypky, nádoby, vzduchotechnika, dná, veká, obaly, kuchynský riad a pod.

Literatúra
• Lenard J. G.: Metal Forming Science and Practice. Elsiever, 2002
• Tschätsch H.: Handbuch Umformtechnik. 4 Aufl., Darmstadt, 1992


Autor: Sejč P., Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií