HomePrint version English version

Valcovanie


Valcovanie je kontinuálny proces tvárnenia, pri ktorom sa materiál tvárni medzi dvojicou otáčajúcich sa pracovných valcov. Východiskovým polotovarom pre valcovanie je ingot alebo plynule liaty polovýrobok. Valcovanie sa realizuje na valcovacích stoliciach, ktoré umožňujú uloženie, pohon, zmenu vzdialeností, výmenu prípadne reguláciu otáčok pracovných valcov.
Súbor valcovacích stolíc, rozšírený o prístroje a zariadenia na výrobu určitých druhov predvalkov a vývalkov sa nazýva valcovacia trať. Predvalky sú výrobky predvalcovacích tratí s rôznym prierezom (štvorcový, obdĺžnikový, kruhový, plochý) určené na ďalšie spracovanie. Vývalky sú konečný produkt valcovní - tyče s rôznym prierezom, koľajnice, rúry, plechy, drôty.

Technológia výroby
Valcovanie sa uskutočňuje za studena i za tepla, pričom rozlišujeme (obr.):
• pozdĺžne valcovanie – smer pohybu materiálov je kolmý na os valcov,
• priečne valcovanie – smer pohybu materiálu je rovnobežný s osou valcov,
• kosé - smer pohybu materiálu zviera rôzny uhol s osou valcov.

Valcovanie

Príklady použitia

Valcovanie plechov za tepla i za studena – východiskovým polotovarom sú brámy.
Valcovanie rúr – bezošvé rúry sa vyrábajú priečnym valcovaním na tzv. dierovacích stoliciach.
Valcovanie tyčí – tyče s rôznym prierezom, ale aj profily sa vyrábajú z predvalkov vyvalcovaných z ingotov za tepla.

Literatúra
• Lenard J. G.: Metal Forming Science and Practice. Elsiever, 2002
• Tschätsch H.: Handbuch Umformtechnik. 4 Aufl., Darmstadt, 1992


Autor: Sejč P., SjF STU, Bratislava