HomePrint version English version

Liatie do foriem vyrobených metódou vytaviteľných voskov


Medzi najpresnejšie spôsoby výroby odliatkov patrí liatie do foriem vyrobených metódou vytaviteľných voskov. Podstata metódy spočíva v zhotovení vysokopresného nerozoberateľného netrvalého voskového modelu, pomocou ktorého sa z tekutých formovacích zmesí vyrobí nerozoberateľná keramická škrupinová forma. Pri malých odliatkoch sa vytvorí modelová zostava spojená s modelom vtokovej sústavy, tzv. stromček modelov, okolo ktorého sa vyrobí dostatočne silná škrupinová forma. Pred vlastným liatím sa modely odstránia z formy vytavením, vypálením alebo rozpustením. Potom nasleduje odlievanie. Táto technológia pochádza už spred viac ako 4000 rokov a v súčasnosti sa používa viacero jej variantov. Liatie s regulovaným tlakom je vhodné pre jednoduché tvary, na dokonalé vyplnenie dutiny formy, hlavne ak ide o tenké steny alebo zložité tvary, je však potrebný tlak vzduchu, vákuum alebo odstredivá sila. Forma sa po stuhnutí odliatku rozbije a hotový odliatok sa vyberie. Technológia je vhodná takmer pre všetky materiály s teplotou tavenia do 2200°C. Pretože sa voskový model vytaví, tvar odliatku môže byť veľmi zložitý. Pre výrobu dutých odliatkov je táto metóda veľmi náročná, avšak všetky veľké bronzové sochy sú duté a sú vyrobené týmto spôsobom.

Presné liatie

Príklady použitia
Liatie do foriem vyrobených metódou vytaviteľných voskov je technológia umožňujúca odlievanie kovov s vysokou teplotou tavenia. Tradičné sa táto metóda používala na tvarovanie striebra, medi, zlata, bronzu, cínových nádob a olova. Dnes sa najčastejšie používa na odlievanie niklu, kobaltu a železných zliatin. Týmto spôsobm sa vyrábajú šperky, zubné implantáty, sochy, dekoratívne predmety, lopatky turbín pracujúcich pri vysokých teplotách a podobné zariadenia.

Použitá literatúra
• Stanček, L.: Technológia I, Zlievanie. STU v Bratislave, 2006.
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.

Vlajka SR


Autorka: Iždinská Z., SjF STU Bratislava