HomePrint version English version

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV


Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV sa zaoberá vývojom progresívnych materiálov predovšetkým na báze neželezných kovov, vývojom technológií ich prípravy a hodnotením ich vlastností.
Viac informácií.

 

 Logo UMMS

 

 

 

 

http://www.umms.sav.sk

 

 

Adresa:  Račianska 75
            831 02 Bratislava 3
            Slovensko
Tel.:      + 421 - 2 - 44 25 47 51
Fax:      + 421 - 2 - 49 26 83 12
e-mail:   
ummssekr@savba.sk

Kontaktná osoba:  Dr. Ing. Jaroslav JERZ 
                               ummsjerz@savba.sk