HomePrint version English version

Ústav anorganickej chémie SAV


Ústav anorganickej chémie SAV sa zaoberá základným výskumom v oblasti anorganických a bioanorganických systémov so zameraním na optimalizáciu a vývoj nových materiálov a technologických procesov.
Viac informácií.

Logo UACh

http://www.uach.sav.sk

Adresa:  Dúbravská cesta 9
            845 36 Bratislava 45
            Slovensko
Tel.:      + 421 - 2 - 59 41 04 01
Fax:      + 421 - 2 - 59 41 04 44
e-mail:   
uachsekr@savba.sk

Kontaktná osoba:  Ing. Jan KŘESŤAN 
                              uachkjan@savba.sk