HomePrint version English version

Strojnícka fakulta STU


Katedra materiálov a technológií

Hlavné smery činnosti katedry sú orientované na zabezpečovanie pedagogických a výskumných činností v oblastiach náuka o materiáloch, strojárske technológie (tvárnenie, zlievanie, zváranie, spracovanie plastov) a výrobné stroje a zariadenia.
Viac informácií.

 Logo SjF
http://www.kmt.sjf.stuba.sk

Adresa:  Pionierska
            831 02 Bratislava
            Slovensko
Tel.:      + 421 - 2 - 44 45 50 87
Fax:      + 421 - 2 - 44 45 50 86
e-mail:   
zita.izdinska@stuba.sk

Kontaktná osoba:  Doc. Ing. Zita IŽDINSKÁ, PhD. 
                              zita.izdinska@stuba.sk