Script: /index.php?ID=18
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2170496','2017-11-25','54.162.164.86','6v6a0pamd4h4v11uinvq8d0nb6')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
HomePrint version English version

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.


PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. je výskumno - vývojovo - výrobná, certifikačno - konzultačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti moderných technológií zvárania, delenia a povrchového spracovania materiálov.
Viac informácií.

 

 Logo PZ

http://www.pzvar.sk/

 

Adresa:  Kopčianska 14
            851 01 Bratislava 5
            Slovensko
Tel.:      + 421 - 2 - 68 26 21 11
Fax:      + 421 - 2 - 68 26 21 00
e-mail:   pzvar@pzvar.sk

Kontaktná osoba:  RNDr. Štefan CIMBÁK, PhD. 
                              cimbak.stefan@pzvar.sk