HomePrint version English version

Medzinárodné laserové centrum


Medzinárodné laserové centrum (International Laser Centre) je organizácia zameraná na výskum a vývoj v oblasti laserovej techniky a technológií.
Viac informácií.

Logo MLC 

http://www.ilc.sk

Adresa:  Ilkovičova 3
            812 19 Bratislava
            Slovensko
Tel.:   + 421 - 2 - 65 42 15 75
Fax:   + 421 - 2 - 65 42 32 44
e-mail:  
ilc@ilc.sk

Kontaktná osoba:  Ing. Jaroslav BRUNCKO, PhD. 
                              bruncko@ilc.sk