HomePrint version English version

Fyzikálny ústav SAV


Fyzikálny ústav SAV sa zaoberá vedecko-výskumnou činnosťou vo fyzike kondenzovaných látok (materiály pripravené rýchlym ochladením, kovové multivrstvy, iónové vodiče a senzory, teória nízkorozmerných systémov), v jadrovej fyzike (štruktúra jadra, mechanizmus jadrových reakcií, využitie pozitrónov), v subjadrovej fyzike (fenomenológia vysokoenergetických zrážok, neporuchové QCD metódy, vlastnosti hadrónového spektra) a v kvantovej optike.
Viac informácií.

Logo FU

http://www.fu.sav.sk/

Adresa:  Dúbravská cesta 9
            845 11 Bratislava 45
            Slovensko
Tel.:      + 421 - 2 - 59 41 05 01
Fax:      + 421 - 2 - 54 77 60 85
e-mail:  
fyzihaso@savba.sk

Kontaktná osoba: Ing. Peter ŠVEC, DrSc. 
                              fyzisvec@savba.sk