HomePrint version English version

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU


Katedra elektrotechnológie

Hlavné smery činnosti katedry sú realizované v rámci študijného programu Elektromateriálové inžinierstvo, v oblastiach výskumu vlastností elektrotechnických materiálov a systémov, ako aj v oblasti technológií používaných v elektrotechnike.
Viac informácií.

Logo FEI 
http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KETG/

Adresa:  Ilkovičova 3
            812 19 Bratislava
            Slovensko
Tel.:      + 421 - 2 - 65 42 58 22
Fax:
e-mail:   
jaroslav.lelak@stuba.sk

Kontaktná osoba:  Doc. Ing. Jaroslav LELÁK, PhD. 
                              jaroslav.lelak@stuba.sk