HomePrint version English version

Spájkovanie


Ak sa spájané súčiastky z dôvodu nežiaducej degradácie vlastností nemôžu ohriať na teploty potrebné k ich zváraniu, alternatívou je spájkovanie (soldering), tvrdé spájkovanie (brazing), mechanické spájanie a lepenie.
Pri tvrdom spájkovaní sa kovová spájka s teplotou tavenia nad 450°C roztaví, kapilárnymi silami vtečie do priestoru medzi dvomi spájkovanými povrchmi a následne stuhne. Spájka sa aplikuje do ohriateho spoja v podobe drôtu, fólie, prášku, spájkovacej pasty a roztaví sa pomocou kyslíko-acetylénového horáka, indukčným ohrevom alebo vložením súčiastok do odporovej pece. Zospájkované súčiastky chladnú na vzduchu.
Pri spájkovaní (označovanom aj ako mäkké) je teplota tavenia spájky pod 450°C. Spájkované spoje sú menej pevné, spájka sa aplikuje podobne ako pri tvrdom spájkovaní, prípadne sa spájkovaný povrch predpovlakuje cínom a spájané povrchy sa ohrejú horákom, elektrickým spájkovacím drôtom alebo infračervenými výhrevnými lampami.
Tvrdým spájkovaním sa dajú spájať takmer všetky kovy s teplotou tavenia nad 650°C, dokonca aj dva rôzne kovy s odlišnou teplotou tavenia. Keramické súčiastky sa tiež dajú vzájomne zospájkovať, avšak ich povrch sa musí najskôr pokoviť meďou alebo niklom.

viac informácií

Spájkovanie


Technické poznámky

Mäkkými spájkami sú zliatiny nízkotaviteľných kovov - olovo, cín, zinok, bizmut, kadmium, indium. Donedávna sa najčastejšie používala zliatina cínu a olova (v eutektickom zložení 63% Sn + 37% Pb, prípadne s prímesou antimónu, bizmutu a medi). V poslednej dobe sa z ekologických dôvodov prechádza na bezolovnaté spájky, ktoré však majú horšie mechanické vlastnosti, ťažšie sa používajú a sú drahšie. Na základe direktív EÚ sa dá predpokladať, že sa v dohľadnej dobe používanie olovnatých spájok výrazne obmedzí.
Tvrdé spájky (ako napr. mosadzná spájka CuZn40) sa používajú na spájanie ocele, nerezovej ocele, medi a niklu. Ich zloženie je navrhované tak, aby pri teplotách 450 - 600°C dokonale zmáčali spájkované povrchy a boli dostatočne tekuté. Pred spájkovaním je nevyhnutné odstrániť z povrchu spájaných dielov nežiaduce nečistoty, prípadne oxidy vhodným tavidlom, ktoré zároveň zvýši zmáčavosť znížením povrchového napätia a zabráni oxidácii spájky počas spájkovania.


Typické použitie

Mäkké spájkovanie sa používa predovšetkým pri výrobe elektronických súčiastok, dosiek plošných spojov alebo napr. pri pripevňovaní integrovaných obvodov k nim. Spájkovaním sa spájajú pozinkované oceľové plechy odkvapových žľabov, automobilové radiátory, jemné súčiastky bižutérie a pod. Hoci je spájkovanie ekonomickým aj pri kusovej výrobe, pretože náklady na nástroje a zariadenia sú pomerne nízke, veľmi často sa spájkované súčiastky vyrábajú veľkosériovo v automatizovanom výrobnom procese.
Tvrdé spájkovanie sa najčastejšie používa pri spájaní medených potrubných rozvodov, armatúr, bojlerov, výmenníkov tepla, bicyklových rámov, pri oprave odliatkov a montáži častí strojov.

Použitá literatúra
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.


Zem Vlajka EU Vlajka SR


Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV