HomePrint version English version

Elektrotechnický ústav SAV


Elektrotechnický ústav SAV je pracovisko základného a aplikovaného výskumu, ktoré sa zaoberá výskumom polovodičových a supravodivých materiálov a ich vlastností. Vedecká aktivita je zameraná na získavanie nových poznatkov v elektrotechnike, fyzike tuhých látok, mikroelektronike, ako aj na vývoj nových technológií a meracích metód pre využitie nových materiálov, súčiastok a zložitejších systémov v praxi.

Logo ELU

http://www.elu.sav.sk

Adresa:   Dúbravská cesta 9
              841 04 Bratislava
              Slovensko
Tel.:        + 421 - 2 - 54 77 58 06
Fax:        + 421 - 2 - 54 77 58 16
e-mail:     
elekanna@savba.sk

Kontaktná osoba:   PhDr. Anna GÖMÖRYOVÁ 
                               elekanna@savba.sk