HomePrint version English version

Výroba penového hliníka práškovou metalurgiou


Princíp výroby:
Panely, profily a 3-rozmerné súčiastky komplexných tvarov sa z penového hliníka vyrábajú práškovo-metalurgickým postupom:
PH1 PH2 PH3 PH4

Zo zmesi prášku hliníkovej zliatiny a speňovadla (~ 0,4 – 1 % TiH2) sa izostatickým lisovaním za studena (CIP) a následným priamym pretláčaním za tepla vyrobí speniteľný polotovar v tvare profilov. Pri jeho roztavení sa v ňom v dôsledku tepelného rozkladu speňovadla uvoľňuje vodík, ktorý vytvára v hliníkovej tavenine póry. Po stuhnutí tekutej peny vznikne súčiastka z penového hliníka so súvislou povrchovou vrstvou a pórovitou vnútornou štruktúrou.
Principiálne sa takto penový hliník vyrába dvomi spôsobmi:

Vypeňovanie vo forme
PH5

 PH6 PH7
Vypeňovacie zariadenie                        Panely, platne a sendviče z penového hliníka

Nízkotlaké liatie tekutej peny
PH8
PH9             PH10
Vypeňovacie zariadenie         Komplexne tvarované súčiastky z penového hliníka

Vystužený penový hliník:
Povrch súčiastok z penového hliníka sa môže vystužiť rôznymi mriežkami, sieťkami alebo napr. nerezovým ťahokovom, čo umožní, že ťahové napätia sa v súčiastke prenášajú výstuhou a zvyšná časť súčiastky je namáhaná na tlak. Tento spôsob umožňuje výrobu veľmi ľahkých a tuhých konštrukčných súčiastok.

PH11 PH12
Profil z penového hliníka vystužený nerezovým ťahokovom v povrchovej vrstve

linky Európa   linky Slovensko   linky experti


Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV