HomePrint version English version

Trecie premiešavacie zváranie


Pri trecom premiešavacom zváraní (Friction Stir Welding) sa netaviteľný rotujúci nástroj v tvare čapu s výčnelkom vtláča do oblasti spoja dvoch zváraných materiálov priložených k sebe. V dôsledku zohriatia zváraných dielov trením dochádza k ich plastifikácii bez toho, že by sa natavili. Plastifikovaný materiál spájaných dielov sa pritom vzájomne premiešava a po jeho vychladnutí ostane medzi dielmi pevný spoj vytvorený v tuhej fáze.

ZVT1

Výhody
• nevznikajú zmeny objemu v dôsledku tuhnutia (pretože nedochádza k nataveniu),
• zvyškové napätia a pretvorenia sú minimálne,
• v zvare nevzniká žiadna pórovitosť,
• proces je ekologicky čistý a energeticky vysoko účinný,
• zvárať sa môže vo všetkých pozíciách,
• nie je potrebný žiadny prídavný materiál ani ochranná atmosféra,
• nevyžaduje sa žiadne brúsenie a čistenie zváraných plôch.

Nevýhody
• spájané diely musia byť dostatočne upevnené k podložke.


Príklady použitia
Trecie premiešavacie zváranie sa používa predovšetkým pri zváraní hliníka a horčíka, avšak je vhodné aj pre meď, titán a oceľ. Umožňuje spájať aj nerovnaké materiály, napr. hliníkové zliatiny s horčíkovými. Komerčne sa používa predovšetkým pri zváraní hliníkových zliatin sérií 2xxx (Al-Cu), 6xxx (Al-Mg-Si), 7xxx (Al-Zn) a horčíkových zliatin série AZ. Kvalitné spoje vznikajú aj pri spájaní zliatin hliníka, ktoré sú ťažko zvariteľné konvenčnými metódami tavného zvárania. Plechy a dosky z hliníka a medi až do hrúbky 30 mm sa môžu zvárať na jeden prechod s plným prievarom.
Touto technológiou sa zvárajú:
• pri stavbe lodí: palubné hliníkové panely, trupy lodí, stožiare a trámy,
• v letectve a kozmonautike: krídla a trupy lietadiel, palivové nádrže lietadiel a raketoplánov, vojenské rakety,
• v železničnom priemysle: cisternové a kontajnerové vozne, električky, vozne rýchlovlakov a metra,
• v cestnej doprave: hliníkové konštrukcie automobilových rámov, karavany, motocyklové a bicyklové rámy, plošiny nákladných áut, priváranie príchytiek k hliníkovým trubkám vyrobeným hydroformingom, priváranie extrudovaných profilov automobilových rámov k odliatkom,
• v stavebníctve: hliníkové mosty, okenné rámy, fasádne panely a pod.

Použitá literatúra
• Fürbacher, I., Macek, K., Steidl, J.: Lexikon technických materiálů. Verlag Dashöfer.
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.

Zem   Vlajka EU   Vlajka SR


Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV