HomePrint version English version

PVD – fyzikálna depozícia z pár


Pri procese PVD – fyzikálnej depozícii z pár (magnetrónovom naprašovaní) vzniká povlak odparovaním kovu z kovového terčíka v dôsledku bombardovania jeho povrchu iónmi. Takmer všetky kovy, ktoré sa nedajú chemicky rozložiť je možné nanášať touto technológiou. Výmenou terčíkov je možné získať viacvrstvové povlaky.
Technológia PVD je najčastejšie používaným spôsobom, ako získať lesklý kovový povlak nielen na povrchu polymérnych súčiastok alebo fólií, ale je vhodná aj pre pokovovanie keramiky, skla a kovov.


PVD1   PVD2

Princíp magnetrónového naprašovania


Príklady použitia
Technológia PVD sa používa pri výrobe polovodičových súčiastok, výrobe hliníkových povlakov na PET fóliách (balóny a potravinové fólie), vytváraní tvrdých povlakov na obrábacích nástrojoch a pod.
• výroba polovodičových súčiastok,
• výroba hliníkových povlakov na PET fóliách (balóny a potravinárske fólie),
• nanášanie tvrdých povlakov na rezné časti obrábacích nástrojov,
• výroba kovových povlakov na dekoračné predmety.


Použitá literatúra
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.


Zem   Vlajka SR


Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV