HomePrint version English version

Odborné podujatia


INTED 2010 (International Technology, Education and Development Conference)
medzinárodná konferencia zameraná na technológie, vzdelávanie a vývoj
8. - 10. marec 2010, Valencia, Španielsko

ICCE-18
(International Conference on Composites or Nano Engineering)
medzinárodná konferencia o kompozitoch a nano-inžinierstve
4. - 10. júl 2010, Anchorage, Aljaška, USA

EDULEARN 2010
medzinárodná konferencia o vzdelávaní a nových vyučovacích technológiách
5. - 7. júl 2010, Barcelona, Španielsko

Quantitative Characterization of Microstructures and Cross-property Connections
prednáška doc. Sevostionova (USA) na ÚMMS SAV v Bratislave 
9. júl 2010, Bratislava, Slovensko

DISEE 2010
18. medzinárodná konferencia o dielektrických a izolačných systémoch v elektrotechnike a energetike
22. - 24. september 2010, Demänovská dolina, Slovensko

The Composites Engineering Show
výstava dizajnu a výroby kompozitných materiálov
29. - 30. september 2010, Birmingham, Spojené kráľovstvo

Aero Engineering 2010
veľtrh a kongres dodávateľov pre letecký priemysel
29. - 30. september 2010, Birmingham, Spojené kráľovstvo

PM 2010 (Powder Metallurgy - World Congress & Exhibition)
svetový kongres a výstava práškovej metalurgie
10. - 14. október 2010, Florencia, Taliansko

ICERI 2010 (International Conference of Education, Research and Innovation)
medzinárodná konferencia o vzdelávaní, výskume a inováciách
15. - 17. november 2010, Madrid, Španielsko

SciTech Europe 2010 (Invest - Innovate - Integrate)
podujatie zamerané na problematiku zosieťovania vedeckých inštitúcií a ich inovačných aktivít
23. november 2010, Square - Brussels Meeting Centre, Brussel, Belgicko

Failure and demage mechanisms of armour materials (LWAG 2010 Workshop)
workshop skupiny zameranej na vývoj ľahkých pancierov
26. november 2010, Madrid, Španielsko

Energy Innovation Summit
Summit zameraný na inovácie v oblasti energetiky
28. február - 2. marec 2011, Washington, DC, U.S.A.

INTED 2011 (5th International Technology, Education and Development Conference)
medzinárodná konferencia zameraná na technológie, vzdelávanie a vývoj
7. - 9. marec 2011, Valencia, Španielsko


Symposium on Transatlantic EU-U.S. Cooperation on Innovation and Technology Transfer
Transatlantické sympózium EU-U.S. zamerané na spoluprácu v oblasti inovácií a technologického transferu
22. marec 2011, Viedeň, Rakúsko


ICCS 16 (16th International Conference on Composite Structures)
16. medzinárodná konferencia zameraná na konštrukčné kompozitné materiály
28. - 30. jún 2011, Porto, Portugalsko


archív