HomePrint version English version

Ponuka zváracích zariadení


Oblasť transferu: nové technológie
Inštitúcia: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.


Ponuka transferu:

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. ponúka výrobu a dodávky elektrónolúčových zváracích zariadení, plazmových rezacích centier, jednoúčelových zváracích zariadení a vibrátorov na zmenšenie zvyškových napätí. Zariadenia dodávame "na kľúč" spolu s technologickými postupmi zvárania a zaškolením odbornej obsluhy.

Viac informácií nájdete v ponuke služieb a produktov.


Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kratochvíl
e-mail: kratochvil.miroslav@pzvar.sk