MatNet Slovensko - Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológií

Ponuka zváracích technológií


Oblasť transferu: nové technológie
Inštitúcia: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.


Ponuka transferu:

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. ponúka výskum a vývoj nových technológií zvárania, ako aj zváranie malých, stredných aj veľkých sérií zvarkov dodávateľským spôsobom podľa požiadaviek zákazníka. Ponuka obsahuje elektrónolúčové technológie, laserové technológie a oblúkové technológie zvárania, plazmové rezanie, spájkovanie a vibrovanie materiálov.

Viac informácií nájdete v ponuke služieb a produktov.


Kontaktná osoba: Ing. František Kolenič, PhD.
e-mail: kolenic.frantisek@pzvar.sk
powered by SysCom, AGLO solutions