HomePrint version English version

Plameňové a indukčné kalenie


Povrchové kalenie je tepelné spracovanie, pri ktorom sa zakalí iba povrch súčiastky, zatiaľ čo ostatná časť ostáva húževnatá. Takúto štruktúru možno dosiahnuť rýchlym ohrevom povrchu súčiastky na kaliacu teplotu do oblasti homogénnneho austenitu a následným rýchlym ochladením.
  • Kalenie plameňom. Pre ohrev sa väčšinou používa kyslíkovo-acetylénový plameň, svietiplyn, zemný plyn,alebo iné uhľovodíky. Tento spôsob kalenie sa používa najmä pri veľkých výrobkoch, ktoré sa nedajú kaliť iným spôsobom. Horák sa pohybuje pozdĺž kalenej plochy a sprcha nasleduje hneď za horákom.
Indukčné kalenie
Schéma indukčného kalenia

Úšel spracovania  
Tvrdosť x
Odolnosť proti opotrebeniu x
Odolnosť proti únave x
Obmedzenie trenia x
Fyzikálne vlastnosti  
Drsnosť povrchu (A=veľmi hladký) A
Zakrivenie povrchovej vrstvy veľmi dobré
Tvrdosť povrchu 400-720HV
Ekonomická náročnosť  
Relatívna cena nástroja nízka
Relatívna cena zariadenia stredná
Pracovná náročnosť nízka

Príklady využitia
Technológie sa používajú na zvýšenie tvrdosti zubov ozubených kolies, hriadeľov, drážkovaných hriadeľov, vačkových hriadeľov, spojovacích tyčí, povrchov ložiskových plôch, čelustí nožníc.

Literatúra:
• Pulc, V., Hrnčiar, V., Gondár, E.: Náuka o materiáli , STU v Bratislave, 2004.
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.Linky Slovensko    

Autor: Autor: Iždinská Z., Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií