HomePrint version English version

Nitridovanie


Nitridovanie je nasycovanie povrchovej vrstvy ocele dusíkom v kvapalnom alebo plynnom prostredí. Vytvárané vrstvy sú tenšie ako pri cementovaní, dosahujú hrúbku 0,05 až 0,5 mm, majú však vyššiu tvrdosť (nad 1000 HV).
Ocele vhodné na nitridovanie obsahujú hliník, vanád, wolfrám a molybdén, ktoré vytvárajú stabilné precipitáty dusíka, a tak spevňujú povrch až do hĺbky 500 mikrónov. Teplota nitridovania 500-600°C je nižšia ako pri cementovaní, nespôsobuje menšie deformácie a povrch nevyžaduje ďalšie tepelné spracovanie (ako napr. pri cementovaní) na dosiahnutie požadovanej tvrdosti. Nitridovaním možno získať vysoké tvrdosti povrchu existujúce aj pri vysokých teplotách, zvýšenú odolnosť proti opotrebeniu, zvýšenie únavových vlastností a zvýšenie odolnosti proti korózii.
Pri nitridovaní v plynnom prostredí je zdrojom dusíka čpavok, ktorý sa v styku s povrchom súčiastky rozkladá podľa rovnice 2NH3 →2N+3H2
Nitridovanie v plyne trvá zvyčajne 12 až 60 hodín. S narastaním teploty sa rýchlosť nitridovania zvyšuje.
Ako kvapalné prostredie sa pri nitridovaní používajú soľné kúpele zložené zo zmesi kyanidu sodného (NaCN) a kyanatanu draseného (KCNO). Čas nitridovania v soľnom kúpeli je podstatne kratší ako v plyne (0,5 až 4 hodiny).
Nitridovanie
Schéma procesu nitridovania

Účel spracovania  
Ochrana proti korózii x
Tvrdosť x
Odolnosť proti opotrebeniu x
Odolnosť proti únave x
Ombedzenie trenia x
Fyzikálne vlastnosti  
Drsnosť povrchu (A=veľmi hladký) A
Zakrivenie povrchovej vrstvy veľmi dobré
Tvrdosť povrchu 600-1200HV
Ekonomická náročnosť  
Relatívna cena nástroja nízka
Relatívna cena zariadenia stredná
Pracovná náročnosť stredná
      
Príklady využitia
Nitridovanie sa často používa v automobilovom, leteckom a všeobecnom strojárskom priemysle. Typické súčiastky tepelne opracované nitridovaním sú prevodovky, hriadele, vačkové hriadele, planetové kolesá, časti valcov, skrutky extruderov, nástroje pre zapustkové liatie, kovacie zápustky, zápustky pre pretláčanie hliníka a nástroje pre vstrekovanie plastov.

Literatúra:
• Pulc, V., Hrnčiar, V., Gondár, E.: Náuka o materiáli , STU v Bratislave, 2004.
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.
 


Linky Slovensko    

Autor: Autor: Iždinská Z., Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií