HomePrint version English version

Spoločnosť pre nové materiály a technológie Slovenska


Adresa:  Pionierska 15, 83102 Bratislava
Tel.:        +421 - 2 - 44 45 50 87
Fax.:       +421 - 2 - 44 45 50 86
e-mail:    stefan.emmer@stuba.sk
Web:      http://www.kmt.sjf.stuba.sk/snmts.htm